logo

Elke organisatie is afhankelijk van een aantal vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten.
Ook wij hebben mensen bereid gevonden zich, een- of meermalig, voor de Stichting in te zetten.


Nancy de Ruiter-Flokstra
Arnold Hagedorn (Kokkie)
Ginie Hagedorn (Kokkie)
Debby de Wit
Kevin op de Weegh
Ian op de Weegh
Anne de Groot
Maarten de Ruiter
Sybren de Ruiter
Amy Klees
Max Klees

Namens de Stichting, Héél erg bedankt voor de toegezegde steun