Hans op de Weegh, Secretaris/penningmeester

Hans op de Weegh,


Inmiddels bijna 25 jaar getrouwd met Judith.
Ook ik merk aan mijn schoonouders, dat de hang naar het verleden steeds groter wordt.
Dit is voor Judith aanleiding geweest om de stichting op te richten en hier inhoud aan te geven, en voor mij een stimulans om haar hier in te steunen
Ik heb er 33 jaar Koninklijke Marine op zitten en ben nu met functioneel leeftijdsontslag. (VUT)
Hierdoor heb ik natuurlijk meer vrije tijd en om dit mede een invulling te geven ga ik de stichting met raad en daad proberen bij te staan.