Eerste Kumpulan Stichting Selamat Datang Bolsward

Op 8 november jl. werd de eerste Kumpulan gehouden. De organisatie begon in april van dit jaar en het resultaat mocht er zijn.
De doelgroep is duidelijk, het gaat om de oudere, Indische Nederlanders, de 60-plussers, bovendien wil de organisatie e.e.a. kleinschalig houden. Het zaaltje in “Ons Gebouw”  te Bolsward is geschikt voor ongeveer 60-70 personen en op de eerste Kumpulan zijn ruim 60 mensen aanwezig geweest.
Afgaand op het aantal aanmeldingen is gebleken dat de behoefte om te praten met, en in het gezelschap te zijn van andere Indo’s nog steeds leeft, ook bij de Friese Indo’s.
Er werd een voorstelling gegeven van Indonesische dans, door Suratmi, dit viel erg in de smaak. Aan het einde van de middag kwam regisseur Hetty Naaijkens van de documentaire “Djangan Loepah” , ze voorzag de aanwezigen van informatie over deze film die gaat over de contract-pensions. (www.scarabeefilms.com) Bij enkelen maakte dit veel emoties los, de situaties waren zeer herkenbaar.
De snacks vonden gretig aftrek, er was ketan met klapper en stroop, kelepon, risolles etc.
De maaltijd bestond uit nasi kuning, met rendang, sambal goreng boontjes en sambal goreng kering. Dit werd gezamenlijk genuttigd. De organisatie heeft er nl. bewust voor gekozen om de entreeprijs inclusief maaltijd te berekenen, op deze manier heeft iedere bezoeker sowieso recht op een bordje Indisch eten. De bordjes met het eten werden bij de bezoekers persoonlijk aan tafel gebracht zodat de mensen niet in de rij hoefden te staan.
Alles was met zeer veel liefde en zorg bereid door vrijwilligers, op deze wijze konden de entreeprijs en de prijs van de snacks laag gehouden worden en dat is precies wat de organisatie voor ogen heeft, een lage drempel, óók op financieel gebied.

namens het bestuur,

Judith op de Weegh-Flokstra

Judith met de nasi kuning
links-midden: genieten van de cendol
links-onder: uw gastdames, Magda en Denise
rechts-onder: Suratmi and friends